مطالعات و طراحی گستره‌های ویژه منطقه ۱۱ شهر اصفهان

کارفرما

معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان

موقعیت

محدوده غرب اصفهان

توضیحات

82 پهنه با متراژ مجموعا 105 هکتار با رویکرد تامین خدمات مورد نیاز منطقه و پشتیبانی از بافت فرسوده و همچنین در نظر گرفتن رعایت حقوق مکتسبه مالکان اراضی و با رویکرد طراحی شهری و تدوین محلات و مرکز محلات تهیه شده. رویکرد این پروژه بر مبنای در نظر گرفتن بافت جدید و پویا و توجه به خطوط مالکیتی بر مبنای طراحی شهری در نظر گرفته شد. همچنین در راستای این مطالعات به بررسی میزان تحقق پذیری کاربری های خدماتی در منطقه پرداخت و نتایج آن در طرح مذکور اعمال شد.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها