مجموعه مسکونی گلزار

کارفرما

مهندس فلاح

موقعیت

اصفهان خیابان احمدآباد

توضیحات

شکل گیری سازه و اسکلت طرح این مجموعه پیش از ارجاع به مشاور جهت طراحی نما، و وجود مغایرت با ضوابط شهری و همچنین اجرای غیراستاندارد لبه های سقف طراحی نمای این مجموعه را با مشکلات مواجه ساخته بود. هدف کارفرمای مجموعه مسکونی گلزار اجرای نمایی خاص و متفاوت در عین وجود این محدودیت ها برای مجموعه مسکونی خود بود که طراحان مهندسین مشاور آروین تدبر معمار با بهره گیری از تناسبات نمای ساختمان و با اصلاح لبه های سقف اجرا شده مطابق با ضوابط و مقررات شهرسازی، به تهیه طرح این مجموعه پرداختند.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها