مجموعه فرهنگی ورزشی گورت

کارفرما

شهرداری اصفهان

موقعیت

اصفهان، خیابان جی

توضیحات

در طراحی مجموعه های فرهنگی باید عواملی را رعایت کرد که باعث جذب افراد، بخصوص نوجوانان و جوانان (قشر جوان جامعه) شود؛ زیرا که تاثیرپذیری و الگوبرداری توسط این افراد به اقتضای سن، بیشتر است و همین قشر جوان هستند که آیندهی کشور عزیزمان را میسازند؛ بنابراین توجه در طراحی و الگوی بکار گرفته شده در آن، اهمیت دوچندان مییابد. بنابراین در ارزیابی مجموعه موردنظر توجه به نکات مذکور باهدف رعایت مسائل اقتصادی موردنظر کارفرما در کنار جذابیت های لازم برای تمامی اقشار و به خصوص اقشار جوان محله گورت مدنظر قرار گرفته است.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها