طرح تفصیلی و طراحی شهری محدوده خیابان بهارستان اصفهان

کارفرما

شهرداری اصفهان

موقعیت

اصفهان، خیابان بهارستان

توضیحات

در پهنه شهری 25 هکتاری بهارستان که با کاربری کشاورزی در داخل بافت شهری اصفهان قرار گرفته بود، به دلیل کم آبی امکان کشاورزی و سبزینگی میسر نبوده و به عنوان یک معضل منطقه 12 را تهدید می‌کرد. مشاور با بررسی خود و تهیه دلایل و مستندات و تهیه طرح‌های کاربری و ارتفاعات و گذربندی طرح مذکور را در کمیسیون ماده 5 دفاع نموده و موفق به تغییر بهینه این محدوده شد. همچنین وجود دو ایستگاه مترو بهارستان و گلستان را غنیمت شمرده و به ارائه طرح مجموعه‌های خدماتی تجاری (TOD) در طرح مذکور پرداخته است که در موارد دیگر این جدول توضیح تفصیلی داده شده است.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها