طرح تعیین کاربری زمین شهرک شهید کشوری

کارفرما

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

مساحت

4600 مترمربع

توضیحات

باتوجه به اینکه مجموعه شهید کشوری اصفهان از بخش های تازه تاسیس شهر اصفهان بوده و دارای معابر و ساختمان هایی تازه تاسیس می باشد لازم است تا در تامین خدمات برای شهروندان نیز برنامه‌ریزی‌های مطلوبی برای آن انجام گیرد. بنابراین در این پروژه طی جلساتی که با کارفرما برگزار گردیده است توجه به خدماتی که تامین آن توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری انجام می‌پذیرد مدنظر است. از این جمله کاربری هایی نظیر فرهنگسرا، کتابخانه و سالن مطالعه، مجموعه ورزشی، سالن سینما و تئاتر، خانه کودک و … را می‌توان نام برد.
در طرح تعیین کاربری زمین شهرک شهید کشوری، براساس 3 محور اساسی اقدام به تعیین کاربری زمین موردنظر گردیده است. اول مطالعات فرهنگی و اجتماعی سایت پروژه که بر مبنای آمارنامه ی سال 1396 شهرداری اصفهان و شناسنامه فرهنگی اجتماعی مناطق که توسط خود شهرداری اصفهان تهیه شده است، دوم نظرسنجی انجام گرفته از ذی نفعان اصلی پروژه یعنی خود شهروندان و در آخر جداول SWOT مجموعه که براساس شناسایی مولفه های عملکردی (نظام های کاربری و دسترسی)، زیبایی شناختی (نظام کالبدی، ادارکی و بصری) و زیست محیطی توسط کارشناسان تهیه گردیده است.
در پایان باتوجه به نتایج حاصل در مطالعات و بررسی های میدانی، کاربری های ورزشی و فرهنگی بیشترین نیاز محدوده تشخیص داده شده است. از سوی دیگر عدم وجود فضایی جهت تعاملات اجتماعی شهروندان در این شهرک به وضوح دیده می شود که منجر به تعیین کاربری نهایی محدوده در ترکیب با یک پلازا گردید. بخش عمده این زمین که مساحتی بالغ بر 4600 مترمربع دارد به فضای شهری (پلازا) و حدود 30 درصد مساحت جهت احداث کاربری فرهنگی اجتماعی در قالب مجموعه چندطبقه پیشنهاد گردیده است.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها