مجموعه مسکونی مطهری

کارفرما

جناب آقای استاد محسنی

موقعیت

اصفهان، خیابان شهید مطهری

توضیحات

در نمای این مجتمع که به خواسته کارفرما با ترکیب مصالح آجر و سنگ و رنگ روشن طراحی گردید، چیدمان مورب آجر در قسمت زیر پنجره‌های طبقات، بافت جدیدی را ایجاد نمود. این بافت که در نگاه اول خود را به عنوان مصالح شناخته شده آجر معرفی نمی کند، در اصل سبب تنوع زیبای چیدمان این مصالح در نما شده است. آجرهای کارشده به صورت افقی و عمودی در ترکیب با المان های عمودی سنگی خود را نمایان ساخته و به تنوع ذکر شده کمک می نماید. در طراحی بخش ورودی، از سویی خوانایی و دعوت کنندگی با تورفتگی درب ورودی به خوبی ایجاد شده است و از سوی دیگر پلکان تعبیه شده، به رفعت و بلندای ورودی در نما کمک شایانی نموده است.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها