مجموعه مسکونی خواجه عمید

کارفرما

جناب آقای اجل‌لوئیان

موقعیت

اصفهان، خیابان جی، خیابان خواجه عمید

توضیحات

مجموعه مسکونی خواجه عمید با حفظ سبک مدرن و با استفاده مصالحی همچون سنگ و آجر با حفظ تعادل بصری طراحی گردید. جلوگیری از پیشزدگیهای فراوان در جداره نما با توجه به محدودیتهای پلان در عین عدم تمایل کارفرما به بیش از اندازه تخت بودن سطوح موجب گردیده تا نمایی متناسب و در عین سادگی خلق گردد. با نگاه به این بنا تعادل و یکپارچگی را به سادگی احساس می‌کنیم و رعایت چنین مواردی که اصول هنری طراحی است ارزش زیبایی شناسانه ی بنارا دوچندان میکند.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها