براورد مالی و توجیح اقتصادی مجتمع تجاری اداری اقامتی جی ابر

کارفرما

آقای مهندس صرافان

موقعیت

اصفهان، خیابان ارغوانیه

توضیحات

یکی از عوامل مهم و موثر در شکل و طرح هر سایت درک درست و کامل از نیازها و امیال دقیق افرادی است که طرح برای آنها تهیه می شود. مسلما ماهیّت طرح با توجه به عواملی چون بخش خصوصی یا دولتی بودن توسعه، سطوح درآمدی افراد ساکن و امکان توسعه (برحسب استقرار در ناحیه مرکزی، یا حاشیه شهر و یا روستایی بودن آن تغییر می یابد و همچنین هر سایت با توجه به خصوصیات ویژه خود نیاز به نحوه طراحی خاص دارد. مجتمع ساختمانی جی ابر با کاربری مختلط تجاری، خدماتی، مسکونی و اداری، باتوجه به داشتن کارفرمای خصوصی، نیازمند درنظر گرفتن توجیه اقتصادی و برآورد دقیق ریالی در راستای تحقق پذیری و بهرهوری بیشتر بوده است. بنابراین مهندسین مشاور آروین تدبر معمار با تشکیل کارگروهی تخصصی از کارشناسان معماری، عمران و اقتصادی به انجام طراحی اولیه، متره و برآورد و ارزیابی اقتصادی طرح شامل توجیه پذیری، دوره بازگشت سرمایه پرداخته است.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها