طرح تفکیکی شهر زاینده‌رود

کارفرما

شهرداری زاینده‌رود

کاربری

مسکونی، تجاری، خدماتی و فضای سبز

توضیحات

توسعه کالبدی شهرها، فرایندی پویا و مداوم در نظر گرفته می شود که اگر سریع و بی برنامه باشد، علاوه بر اینکه ترکیب کالبدی نامناسبی از فضاهای شهری به وجود می آورد، مشکلات عدیده ای را نیز در زمینه دسترسی به خدمات مختلف شهری، دامنگیر شهروندان خواهد کرد. در فرآیند توسعه شهری، تفکیک اراضی به عنوان مرحله اولیه طراحی محسوب می شود و در واقع تعیین کننده و نشانگر میزان توده و فضا در طرح ریزی گسترش شهری در آینده است؛ در نتیجه می توان آن را پایه اصلی شکل دهی فرم گسترش های جدید شهری به حساب آورد.
مجموعه بنیاد مسکن شهر زاینده رود با زمینی به مساحت 11 هکتار با کاربری های مسکونی، تجاری، خدماتی و فضای سبز طراحی گردیده است.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها