طرح استخوان بندی گردشگری شهر اصفهان

کارفرما

مدیریت مجموعه تفریحی ناژوان اصفهان

توضیحات

پتانسیل های گردشگری در کشورهای در حال توسعه، یکی از اصلی ترین شاخص های جذب سرمایه اقتصادی به حساب می آید، در همین راستا مطالعات و طرح حاضر به شناسایی این پتانسیل ها و تهیه طرح استخوان بندی و بررسی زیرساخت های گردشگری مرتبط پرداخت و با ارایه پیشنهادات مسیر تحول گردشگری شهر اصفهان را ارایه می نماید.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها