طراحی مبلمان اداری قوه قضائیه

کارفرما

دادگستری اصفهان

موقعیت

اصفهان، خیابان نیکبخت

توضیحات

مجموعه دادگستری و بخش قضایی کشور بعنوان مهمترین رکن برقراری عدالت در جامعه و متصدی مبارزه با ناهنجاری‌ها، عهده‌دار مسئولیت رفیع و وظیفه سنگین و تاثیرگذار می باشد. از این روی ساختار مناسب مبلمان بر پرسنل محترم این ارگان تاثیر بسزایی خواهد گذاشت. پیرو تصمیم این سازمان پیرامون تعویض مبلمان موجود در دادگستری های کشور، فرآیند طراحی سری جدید مبلمان ها توسط شرکت تدبر معمار آغاز گردید. علیرغم وجود محدودیت هایی نظیر زمان بسیار محدود و دسترسی محدود به اطلاعات لازم، سعی بر آن شد تا طرح هایی متناسب با خواسته کارفرمای محترم و الزامات موجود در این زمینه ارائه گردد و با در نظر گرفتن مفاهیم مرتبط بر پایه‌ی عدالت و برقراری آن در جامعه بتوان مجموعه مبلمانی جهت بخش‌های مختلف، اما با رویکردی واحد و یکپارچه و در خور شأن و جایگاه رفیع دستگاه قضایی ارائه نمود

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها