طراحی شهری 55 هکتاری منطقه 11

کارفرما

شهرداری اصفهان

توضیحات

ایجاد شهر سالم از لحاظ زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی از جمله اهداف مدیران شهری در دنیای امروز است. اما در سال های اخیر در پی گسترش محیط شهری و رشد بی رویه فضاهای مسکونی و دیگر کاربری ها در مناطق مختلف اصفهان، توجه به تعادل و توازن تقسیم کاربری ها در قسمتهای مختلف ضروری به نظر می رسد. محدوده گستره های ویژه منطقه ۱۱ با مساحت ۵۵ هکتار، توسط شهرداری اصفهان برای بهبود شرایط منطقه در نظر گرفته شده است. طرح های آماده سازی و پیشنهاد کاربری این گستره ها با توجه به تحلیل و بررسی کاربری های موجود، شناسایی نیازهای محدوده ها، توجه به اصول طراحی شهری و تلاش در راستای ایجاد محیطهای شهری با کیفیت و پاسخ ده، توسط این شرکت ارائه گردید. اهداف این پروژه ی بزرگ را می توان پشتیبانی از بافت فرسوده منطقه، پوشش کسری خدمات اساسی و ایجاد شرایط سکونت در منطقه و ایجاد محله های جدید الاحداث در راستای تمرکز زدائی و توسعه ی متعادل مناطق مختلف شهری دانست.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها