پیوست فرهنگی اجتماعی قطار شهری

کارفرما

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان

توضیحات

راه اندازی متروی اصفهان، سبب شده تا زمینه های فرهنگی واجتماعی و نکات قابل تأمل در طراحی فنی این وسیله مورد توجه بیشتر مسئولان شهر قرار بگیرد و از این روی تهیه برنامه و پیوست فرهنگی اجتماعی و همچنین نظارت بر موارد و شاخص ها به گروه پژوهش و مطالعات مهندسین مشاور آروین تدبر معمار سپرده شد تا علاوه بر مطالعات اولیه و تهیه گزارشات از نحوه عملکرد متروی اصفهان پس از بازدید از فضاها، به ارائه ی تحلیل و تجویز راه حل مناسب منجر گردد.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها