مطالعات اولیه و سند الزامات خانه کودک قلمستان اصفهان

کارفرما

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

مساحت

3200 مترمربع

توضیحات

امروزه زندگی شهری عرصه را برای حضور کودکان در فضاهای مختلف آن، تنگ و محدود کرده است. کودکان نسل امروز به ندرت فرصتی برای بازی، کسب تجربه، یادگیری در شهر و در نهایت تغییر در محیط خود به دست می‌آورند. شخصیت هر انسان در 7 سال اول زندگی او شکل می‌گیرد، فرآیند رشد کودك در سال‌های اولیه‌ی زندگی متأثر از عوامل بسیاری است. فعالیت، به‌عنوان عامل اصلی رشد و یادگیری کودك فرآیندی است که در ارتباط با فضا و محیط کودك، رشد همه‌جانبه‌ی او را موجب می‌گردد. فضاهای مرتبط با فعالیت کودکان باید دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی آنان باشد. تحقق این امر از طریق به‌کارگیری عناصر طراحی معماری که منطبق با شرایط جسمی و روانی کودك باشد، امکان‌پذیر است.
مطالعات خانه کودک قلمستان با توجه به نیازهای کودکان و باتوجه به رسالت کارفرما در تامین خدمات فرهنگی و اجتماعی برای شهروندان در حوزه کودک، و مناسب کودکان 3 تا 12 سال بررسی شده است. در این پروژه علاوه بررسی کلیه عوامل، ترافیکی، همجواری، اقلیمی، ریست محیطی و …، ایده‌های معمارانه مناسب برای طراحی فضاهای خلاقانه برای کودکان در جهت ارتقا پویایی و نشاط و در عین حال یادگیری کودکان توسط مهندسین مشاور آروین تدبر معمار بررسی و پیشنهاد گردیده است. همچنین راهکارهای کالبدی اولیه شامل برنامه های فیزیکی و له گذاری های اولیه در پایان ارائه شده است.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها