مجموعه مسکونی مهرگان

کارفرما

جناب آقای مهندس اربابیان

موقعیت

خیابان مهرگان

مساحت

2560 مترمربع

توضیحات

برای یک زندگی متعادل و متوازن لازم است بین زندگی جمعی و خصوصی تعادل به وجود آیـــد. ما به همــــــان اندازه که احتیاج به هم نشینی با افراد خانواده داریم به همان اندازه نیز احتیاج به داشتن محیط خلوت (با خود بودن، تفکر و عبادت و استراحت) داریم .مجموعه مسکونی مهرگان با زیر بنای 2560 مترمربع، در 4 طبقه و یک زیرزمین طراحی گردید. هر طبقه به دو واحد مسکونی با در نظر گرفتن اهمیت تفکیک فضاهای خصوصی و عمومی، کاهش فضاهای بدون استفاده، در نظر گرفتن سه اتاق خواب با ابعاد متناسب و توجه به اصل نورگیری در تمامی فضاها، تفکیک گردید. طراحی نمای مجموعه نیز با توجه به اصول زیباییشناسی و ایجاد جدارهی نمایی زنده و پویا انجام پذیرفته است.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها