مجموعه مسکونی مشتاق

کارفرما

جناب آقای دکتر خلیلیان

موقعیت

خیابان مشتاق دوم

توضیحات

مجموعه ی مسکونی مشتاق ظرفیت مناسبی جهت بهره گیری از فضای سبز و محوطه های اطراف رودخانه زاینده رود را به نحو مطلوبی برخوردار می باشد بنابراین اتفاق نظر کارفرما و طراحان بر استفاده هرچه بیشتر از دید و منظر مطلوب رودخانه قرار گرفت. در همین راستا سطوح شیشه ای دودی رنگ در سطح نما تعبیه گردید تا در عین محدود کردن دید به داخل واحدها، منظر زیبای پیرامون به نحوی حداکثری در اختیار ساکنین قرار گیرد. باتوجه به ضوابط و مقررات شهری که در انتخاب میزان سطوح مصالح محدودیت هایی ایجاد نموده است، باید از آجر نیز به عنوان مصالح نما استفاده می شد لذا آجرهای سفید که به صورت عمدی کار شدند ترکیب مناسبی را با شیشه های دودی برای این طرح ایجاد نمود.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها