مجموعه تفریحی، آموزشی تجاری باغ گیاه شناسی

کارفرما

پتروشیمی آریا ساسول

کاربری

تفریحی، آموزشی، اقامتی و تجاری

موقعیت

استان بوشهر، خلیج نایبند

توضیحات

موقعیت طراحی باغ گیاه شناسی خلیج نایبند، در استان بوشهر و در پارک ملی دریایی نایبند قرار دارد. با توجه به شرایط زیست محیطی پارک ملی نایبند و ضعف امکانات محلی از یکسو و به منظور تامین شرایط مناسب جهت آشنایی گردشگران و تامین امکانات برای محققین از سوی دیگر، احداث باغ گیاه شناسی جهت ایجاد مرکزی با رویکرد توسعه پایدار به منظور اشاعه فرهنگ زیست محیطی و معرفی گونه های گیاهی بومی و متناسب با شرایط و اقلیم استان بوشهر مدنظر قرار گرفته است.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها