مجتمع تجاری اداری کوی امام

کارفرما

شهرداری ایمانشهر

توضیحات

مجتمع تجاری اداری کوی امام

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها