طرح تفصیلی منطقه 12 اصفهان (خطوط بدنه)

کارفرما

شهرداری اصفهان

موقعیت

منطقه 12 شهراصفهان

توضیحات

با توجه به عدم تعیین خطوط بدنه بن بست های منطقه در طرح بازنگری تفصیلی، لزوم تعیین دقیق این خطوط براساس ضوابط موجود و رعایت حقوق مکتسبه ضروری بود، لذا با فعالیت انجام شده در این مجموعه، بیش از 1200 بن بست منطقه ترسیم و دقیق سازی شد و با رعایت ضوابط به تصویب کمیسیون ماده5 راه و شهرسازی رسید.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها