ساماندهی و توسعه باغ رضوان

کارفرما

سازمان آرامستان و باغ رضوان اصفهان

کاربری

آرامستان، مذهبی، فرهنگی

توضیحات

– آرامستان یکی از فضاهای اصلی و اجتناب ناپذیری که ارائه خدمات مرتبط با آن، از فعالیتهای اصلی و تعریف شده شهرداری است.

-تدوین راهبردها و الگوهای فضایی- کالبدی در بهره برداری فعلی و توسعه آتی آرامستان باغ رضوان نقشه راه ده ساله آینده آرامستان

– تبیین رویکرد مناسب ساماندهی با توجه به ویژگی های مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ذینفعان و بهره برداران ارائه راهبردها و الگوهای مدیریت و بهره برداری از آرامستان.

– ارائه طرح ساماندهی فضایی و کالبدی و توسعه آتی آرامستان در ابعاد شهرسازی، معماری، ترافیکی، سرمایه گذاری، مشارکتی و…

– ارائه مدل های مشارکت بخش خصوصی و مردم در ساماندهی، بهینه سازی و توسعه آرامستان از جمله اهداف طرح حاضر می باشد.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها