سالن مطالعه و مجموعه فرهنگی حصه

کارفرما

شهرداری اصفهان

موقعیت

اصفهان، بزرگراه شهید اردستانی

توضیحات

از آنجایی که در سال های اخیر جریان انتقال اطلاعات از محتوای مکتوب و اسناد به سمت فناوری های دیجیتال در حال هدایت است و از سویی جریان فرهنگ وابسته به رسانه ها و قدرت های خبری می گردد وجود مراکزی برای انتقال محتوای مطلوب و پیشگیری از بروز انحراف در بسترهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … ضروری می نماید، بنابراین باتوجه به مقتضای شرایط روز لازم است مجموعه های فرهنگی و سالن های مطالعه سمت و سوی مناسب را پیدا کنند. کتابخانه و کتابفروشی حصه اصفهان باعنایت به شرایط موجود محله و کمبود خدمات فرهنگی و اجتماعی در این محل برنامه ریزی و طراحی گردید و در ارائه فضاهای این مجموعه توجه به این شرایط ضروری می باشد که در کلیه مراحل انجام شده توسط مهندسین مشاور آروین تدبر معمار مورد توجه قرار گرفته است.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها