مطالعات و طرح رصدخانه فرهنگی اجتماعی استان اصفهان

کارفرما

مدیریت رصدخانه فرهنگی اجتماعی استان اصفهان

توضیحات

رصدخانه فرهنگی اجتماعی اصفهان به عنوان جایگاهی برای رویت مسائل و معضلات در حیطه ی موضوعات فرهنگی و اجتماعی در استان اصفهان تاسیس گردیده است. این مجموعه که پس از تاسیس نیازمند استقرار در مکانی ثابت برای نیل به اهداف خود بود، تهیه مطالعات اولیه و سند الزامات کالبدی و معماری این سازمان را به مهندسین مشاور آروین تدبر معمار سپرد. در ادامه با تعیین یکی از دفاتر کار موجود در طبقه دوم مصلای بزرگ اصفهان به عنوان محل استقرار، این مجموعه نیازمند تهیه برنامه فیزیکی و الزامات نهایی جهت اجرا بود که در این بخش نیز ادامه همکاری با این مدیریت انجام شده و طرح اولیه ارائه گردیده است.

تهران

بلوار دادمان، خیابان هرمزان، برج طوبی، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۲

۰۲۱۷۱۰۵۳۲۷۱

اصفهان

خیابان آذر، بن‌بست حافظ، پلاک 7

03132350536

نمایندگی‌ها